NZ Formulary

Nirmatrelvir and ritonavir

ner-ma-trel-veer and ri-ton-ah-veer

He aha te mahi?

Whakamahia ai te nirmatrelvir me te ritonavir hei whakamaimoa i te KOWHEORI-19. He whakaiti i te tūponotanga me uru koe ki te hōhipera kia whakamaimoatia.

I mua i to tīmata

  • Me kōrero atu ki tō rata mēnā kei te mate ō tākihi.
  • Me kōrero atu ki tō rata mēnā kei te hapū koe, kei te whai rānei koe kia hapū koe, kei te whāngaiū rānei.

Me pēhea te kai?

Me kai te nirmatrelvir me te ritonavir e ai ki ngā tohutohu me tētahi inu wai. Horopukuna ngā pire. Ka taea tēnei te kai i te taha o te kai, kāore rānei.
Me tīmata koe ki te kai nirmatrelvir me te ritonavir i roto i te 5 rā o te pā mai o ngā tohumate KOWHEORI-19.
Me kai haere kia pau katoa, ahakoa ka pai haere tō āhua.

Ka aha mēnā ka wareware i a koe tētahi horopeta te kai?

Me wawe tonu te kai i te horopeta ka haere tonu e ai ki ngā tohutohu.

Ka taea anō e koe ētahi atu rongoā te kai?

Ka taea e te nirmatrelvir me te ritonavir te tukituki ki ngā rongoā maha, ka kino pea i ētahi wā.
Me kōrero atu ki tō kaitaka rongoā, rata rānei mō ngā rongoā katoa, whakamaimoatanga rānei e whiwhi ana koe, tae atu ki ngā huaora, ngā hua otaota, ngā whakapōauau rānei.

He aha ngā hua kino ka rongo pea koe?

He rongoā hou te nirmatrelvir. Kāore ngā momo ngā hua kino katoa i te mōhio i tēnei wā.

Ngā Hua Kino Tūtohutanga hei whai

Ka rerekē te tāwara

Mate tikotiko

Me kōrero atu ki tō rata mēnā kei te mamae

Ki te pā mai ētahi atu hua kino, me kōrero atu ki tō rata, kaitaka rongoā rānei.